بغض ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس
   بغض !1391/12/3


امیرخیزی


دفتر    :  اشکی از رگ


ردیف  :  15


بُغض

 

 


شعر ...


دررونقِ  بیهودگیِ  زندگیم


زنجیر شد !

 


واژه ...


در کوره ی سوزان و گدازنده ی احساس


-         که در ذهنِ من و ذهنِ تو و عاشقِ خاموشِ زمین  


ساخته  است


 تاریکی  


تبخیر شد !

 


زخمِ صد نغمه


که در عمقِ دلم در تپشِ پچ پچِ خود می چرخند ،


تکثیر شد ، ناسور شد !

 


ناله هایم ....


- که برای تو فقط شعر شدند -


همه در مغزِ دلت ریخت


و رویای تو را


تا به کرانها ی نگاهی به شبِ تار


که از چنبرِ بیدادِ زمان  جوشیده ست  ،


از خود دور ...


تبعید ِ هذیان کرد !

 


زندگی


زیبایی ...


شادی  و عشق و شعور ...


همگی خاطره شد !

 


بُغض  اما ....


همچنان  تازه و تُرد است و صبور !


که کمین کرده میانِ دلِ من ،


یا دلِ تو ....


-         مثل نوزادِ سحرگاه به  بطنِ دل شب –


و به دستش چنگی


می نوازد همه نُتهای نهانِ اسرار


تا شکوفا ییِ فریاد به ابعادِ  نگاهِ من و تو


 گُل بدهد  !


تا که لبخند


به آغوشِ لبانِ انسان


برگردد!

www.shereno.com

Pichak go Up