سانجی ( درد ) - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


 

1393/1/7


امیرخیزی


دفتر : تورکی شعیرلر


ردیف : 2


سانجی ( درد)
یِئمه گولوم غاز اَتینی *


یِئسَن بیلسَن لَذّتینی


قارنین تاپسا قیمتینی


ساخلایامام بُورجلا  سنی


جیلاز فاطما ، آج حَسَنی

 

( گلم !  تو گوشت غاز نخور


با لذتش آشنا مشو !


ذایقه ات را بالا نبر


با قرض و وام نتوانم نگاهت بدارم


و نه این فاطمه مردنی و حسن گرسنه را )


*


باخما اوُجور پُرتاقالا


قُورخودان رنگی سارالا


بوُش جیبین اوزی قارالا


اِئشیت بالام بو قِصه نی


ییخاجاغیخ  غم غوصه نی

 

( این شکلی نگاه نکن به پرتقال


رنگشو از ترس زرد نکن


آخ که سیه روی شود جیبهای خالی !


فرزندم این قصه شنو


بر زمین خواهیم زد این  غم و این غصه را )


*


کِیفی سازدیر گُورمَه میشین


سُونرا پولا یِتیشمیشین


پالان لا بِنز دَئیشمیشین


قاتیب دی  سورمه  وَسمه نی


آتین سورور نو کیسه نی

 


( کِیفش کوکه ندید بدید


آنکه بعدن به پول رسید


بنز و پالان را تعویض کرد


وَسمه سرمه بهم آمیخت


اسب نوکیسه را می تازد روزگار )


*


پوسته بادام رویا   دِئمیش


سُویا اُولوب جیب دَه یِمیش


جان یاخیری قامچی قِئیش


شاللّاق  دان آلسا بوسَه نی


دوزَه اُوخشادار تَرسَه نی

 

( پسته بادام رویا شده


سویا نشسته جای نُقل


جان میخراشد شلاق و تازیانه


اگر شلاق را بوسه زند


کجی را به راستی انگارد )


*


آج یوخوسوندا پول کورور


پوللّی بیر بُرج داها  قورور


نوزول چولوق کُرور کُرور


چُورَک کی قاخدی سَکسَنی


کیمسَه تانیماز کیمسَه نی

 

( گرسنه در خواب پول پارو کند


پولدار برجی دگر سازد


نزولخواری کرور کرور


نان که از هشتاد بگذرد


هیچکس دیگری را نشناسد )


*


فامیل فامیل دان آیریلیب


قارداشلیق پولا ساتیلیب


گونَش سانجیدان آسیلیب


گُورسن قورخودان اَسَه نی


قیناسان یاردان کوسَه نی

 

( فامیل از فامیل جدا شده


برادری به پول فروخته شده


خورشید از دار درد آویخته


اگر ببینی آنکه از ترس می لرزد


ملامت کنی آنکه از یار می رنجد )


*


کیم اِئتدی بیزلَری بَردَه ؟!


یامان سالدی یامان دردَه !


تای توشلاریمیز  افسورده


هر کس گُوزلور حادیثه نی


اَلیندَه گُورمور کاسَه نی

 

( کی مارا برده کرده است ؟


دچار درد بی درمان کرده است


یار و دوستان همه افسرده


همه منتظر حادثه هستند


وکاسه گدایی در دست خود نمی بینند  )


*


علیرضا دی تَه لَه سَه نی


آچیخلاسین دَسیسَه نی


پُوزسون خومارلیق ،خَلسَه نی


باشدان یازسین اودیسَه نی


وار اولسون قوربان کَسنی

 

( علیرضاست عجول ترین


برای روشنگری دسیسه ها


به هم زند خماری و خلسه شدن


از نو نویسد سرگذشت اودیسه


زنده باد  آنکه قربانی می کند ! )***

ترجمه فارسی این شعر تعمدن به ساده ترین شکل صورت گرفته است .

*  مثل ترکی :


 یِئمَه میسَن غاز اَتینی ،  بیلمیسَن لَذّتینی


نخورده ای گوشت غاز  ،  از لذتش بی خبری !

 

 www.shereno.com

Pichak go Up