حسادت ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

دیشب 

چشمهایم 

آرام ... 

در گوشم نالیدندکه : 

آهای ! 

خبر داری آن ابر ... 

بر تو حسادت میکند !؟ 

و من پنجره را که باز کردم ... 

باران ... 

آمد و تمام اشکهایم را .... 

دزدید !! 

( علیرضا امیرخیزی ) 

www.shereno.com

Pichak go Up