سلامی شاهین و بورجو گونش - من فقط عاشق یک زن بوده ام ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


آه که این ترانه را چقدر دوست دارم !


Sen uyurken
آنگاه که تو در خواب هستی
Hasretin dökülür gecelerden 
حسرت تو از تمامیت شب می بارد 
Sokaklara 
بر سطح خیابانها
Gelir yüreğime çöker 
و آنگاه برگشته و در دلم تلنبار میشود!

Her gün başka bir pencerede 
هر روز از یک پنجره ای دیگر 
Sensizliğim yollarına bakar 
جای خالی تو در من ، جاده ها را می پاید 
Ve boynunu büker 
و بعد سرش را بر شانه ها خم میکند !

Ben bir tek adam (kadın) sevdim 
من ... فقط عاشق یک زن ( مرد ) بوده ام در عمرم
O da sensin, o da sensin 
و آنهم تویی ، آنهم تویی
Ben bir tek sende yandım 
من... فقط در تو سوختم 
Alevlendim, delilendim 
در تو شعله ور گشتم ، دیوانه شدم !

Ben bu sevdayı 
من ...این عشق را 
Yemin bildim, söz bildim 
سوگند فرض کرده ام ، قول شرف فرض کرده ام 
Ben bu sevdayı kutsal bildim
من ....این عشق را ...تقدیس بخشیده ام !


www.shereno.com

Pichak go Up