ترانه آ بولبول - النارا عبدالله اوا ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


ترانه آ بولبول - النارا عبدالله یوا !

گور نئچه واقت دیر گوزوم یولدادیر آ بوبلبول
ببین که دیروقتی ست چشمانم براه است ای بلبل

یاردان خبر وئرمنه هاردادیر آبولبول 
از یار خبر رسان به من ای بلبل

سویله آونا گوزله ئیر سوگیلین آبولبول
بهش بگو ، یار منتظرتوست

حسرتیوه دوزمه ئیر سوگیلین 
توان باقی ماندن به حسرت در یارت دگر نیست 

( گل همدم اول بیر منه آبولبول آبولبول
دیگر بیا و همدم خودم باش ای بلبل

عالم اولوب سیر منه آبولبول
دنیا شده رمز و راز هستیم ای بلبل

بولبولوم ، بولبولوم ، ئوز گولوم بولبولوم 
بلبلم ، بلبلم ، گل خودم ، بلبلم 

بولبولوم ، بولبولوم ، همدم اول بولبولوم 
بلبلم ، بلبلم ، همدمم شو بلبلم ) A


او گلسه بیر ، یاز گلر عمرومه آبولبول 
اگر بیاد ، بهار میاد به عمرم ای بلبل

شیوه گلر ناز گلز عمرومه آبولبول 
عشوه میاد و ناز میاد به عمرم ای بلبل

سانکی گلر بیر هوس کونلومه
آخ که ببین هوس میاد به قبلم 

نغمه گلر ساز گلر عومرومه
نغمه میاد، با ساز و آواز هم میاد به عمرم

( تکرار A ) 

ئورگیمی چالدی نه دن آبولبول ؟
قلب مرا چرا ربود ای بلبل ؟

سئوینچی می آلدی نه دن آبولبول ؟
شادی چرا از من گرفت ای بلبل ؟

سوئله یردی سن سیز بیر آن دوزمه رم 
همش میگفت بی تو هر آن می میرم 

سوز وئرسه ده گلمدی هیچ آبولبول 
به قول خود وفا نکرد ای بلبل

( تکرار A ) 

www.shereno.com

Pichak go Up