نغمه ی نور - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

 

 

1391/6/4
 
امیرخیزی
 
دفتر : اشکی از رگ 
 
ردیف  : 9
 
نغمه ی نور 
 
 
 
1- 
 
پلکهایم ...
 
مزدورشب شده اند !
 
می خوابانندم ....
 
تا....
 
شب نوحه ی مرگم سراید ! 
 
تا ....
 
سرنوشت حکمم رو کند  ....
 
و خودم ...
 
بر لاشه ی خود گریه کنم !
 
 

2-
 
سوز خاکسترِ دلم همیشه در تو ...
 
منظری به حسرتِ نور ....
 
داغِ مرگِ  ناباور طلوع  بود !
 
لیک بدان ! 
 
شعله ی  عشق تو  در مغزم... 
 
آبستنِ صد  بشارتِ خورشید است !
 
 

3-
 
کاش برتیره ی گسترده ی  شبِ 
 
از همه سرخی رگهای دلم ...
 
نغمه ی  نور ...
 
تراوش می کرد!
 
کاش ...
 
نوری ز شرر بازیِ  این نُت  تابد !
 
تا صدای این نور ....
 
روشنی بخشِ جهانم باشد !

 
 
4-
 
شب بر تنم رفته است ...
 
درست...
 
همچون عشق بر نگاهم !
 
عشق را...
 
نگاهِ من زیبایی بخشید  !
 
و شب را ...
 
دلِ من روشنی خواهد داد  !
 
زیرا ....
 
آتش در دلِ من است که هنوز می تپد!
 
و در نگاهِ تو ...
 
که در دلِ من خانه کرده است !
 
 
 
 


www.shereno.com

Pichak go Up