یک نفر - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس
                                 1391/7/22

                                   امیرخیزی

                             دفتر : بیت محزون

                                    ردیف : 1

                                     یک نفر


یک نفر شعرش برای پول و دود            یک نفر بر فقرخود نغمه سرود 

یک نفر با یک قلم صد جان ستاند          یک نفر با جان ، قلم ازکین  زدود
  
یک نفر با یک ترانه شد شهیر              یک نفر شعر مرا از نت ربود 

یک نفر وَهمَش به شعرم زد گره           یک نفر لایق نخواندم بر وجود 

یک نفر صد خرده برشعرم گرفت           یک نفر شعرم نخوانده ،گفت : درود 

یک نفر اندیشه بهر نان فروخت             یک نفر اندیشه هایش غم فزود 

یک نفرکارش شده مدح و مجیز             یک نفر" نه " گفت وچشمش شد چو رود 

یک نفر زنجیر به خودکارم ببست            یک نفر خودکار ز زنجیرم گشود

یک نفر با  اشک من  شادی نوشت        یک نفر شب را  میان غم غنود

یک نفر ساکت شد و نو کیسه گشت      یک نفر او را خودی گفت . من ، نخود !                www.shereno.com

Pichak go Up